Zij zochten Jezus.

Terug

Zij zochten Jezus

InleidingZij zochten Jezus
Hoofdstuk 1:Machtige uitstorting van de Heilige Geest
Hoofdstuk 2:Bovennatuurlijke uitingen van de Heilige Geest
Hoofdstuk 3:De geestelijke gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest
Hoofdstuk 4:Gezichten in de Hemel
Hoofdstuk 5:Het Paradijs
Hoofdstuk 6:Engelen in ons midden
Hoofdstuk 7:Het rijk van de Duivel
Hoofdstuk 8:De eindtijd en de Wederkomst van Christus
Hoofdstuk 9:Een Chinees bedelaartje als Profeet
Hoofdstuk 10:Enig licht op het ontstaan van de Bijbel
Hoofdstuk 11:Het Vaderland
Hoofdstuk 12:De Weg
 
 Download als PDF

Tip: Een moderne vertaling is verschenen in het boek: God's openbaringen en visioenen aan kinderen.
U kunt het boek hier bestellen. (? 8.50), zoeken op visioenen

Visioenen aan kinderen De zendelingen H.A. Baker en zijn vrouw waren er in hun weeshuis in China getuige van hoe God op machtige wijze Zijn Geest uitstortte op de kinderen. In visioenen en openbaringen liet God hen het evangelie zien wat gepaard ging met een krachtige overtuiging van zonde. De kinderen profeteerden, hadden ontmoetingen met engelen en predikten in de kracht van de Geest. Ze waren in de hemel, het paradijs en kregen te maken met de krachten en machten van het rijk der duisternis. Ze konden in detail beschrijven wat ze zagen.

Het resultaat van dit alles was vurige aanbidding, liefde voor het Woord en gebed. Het zal ook u aansporen tot een diepere en vertrouwelijke omgang met God.

   • de muziek en taal van de hemel
   • duizendtallen van engelen
   • een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
   • de antichrist en de eindtijd
   • machten en krachten