Evangelie

Terug

Het evangelie

Heb je ooit het evangelie gehoord? Het is Gods goede nieuws voor deze wereld.
Het evangelie is Gods reddende kracht voor wie gelooft.

Gebroken wereld

We leven in een gebroken wereld waar veel dingen misgaan. Deze gebrokenheid veroorzaakt veel pijn en verdriet. Maar dit is niet de wereld zoals die moet zijn. Toen God de wereld maakte was alles zeer goed. De oorzaak van onze gebrokenheid ligt in het feit dat de mensen van God gescheiden zijn geraakt. Deze scheiding werd veroorzaakt door ongehoorzaamheid aan God.
Deze ongehoorzaamheid wordt zonde genoemd. De eerste mensen zondigden al tegen God en de Bijbel leert ons dat iedereen gezondigd heeft en daardoor Gods nabijheid moet missen.
Dit geldt voor jou en voor mij.

De relatie tussen God en jou herstellen

Het is Gods verlangen om de relatie tussen jou en God te herstellen. Hij wil graag omgang met ons en ons aannemen als Zijn kinderen. Maar hoe kan de relatie worden hersteld?
Door goed proberen te zijn kan de relatie niet worden hersteld. Dit heeft te maken met de eigenschappen van God. God is een heilige God. Dat wil zeggen dat Hij 100% puur licht is en dat er in Hem geen duisternis aanwezig is. Mensen die zondigen kunnen daarom niet in Gods aanwezigheid zijn.
De hemel zou de hemel ook niet zijn als daar zonde zou voorkomen. We moeten als mensen nieuw worden gemaakt. Dat is wat de Bijbel "opnieuw geboren worden" noemt.

De oplossing

Gods rechtvaardige en heilige karakter vereist dat de prijs voor de zonde wordt betaald. God kan mensen niet zomaar vrijspreken. Net zoals een aardse rechter niet zomaar tegen een dief kan zeggen: "Laat maar". Als de aardse rechter mensen zonder straf zou wegsturen zou hij niet rechtvaardig zijn. De straf voor de zonde is de dood. Dat betekend niet alleen dat ieder mens moet sterven, maar ook dat we na de dood voor altijd van God gescheiden blijven.
Gods enige geboren Zoon Jezus, zag dat de mensen voor altijd gescheiden waren van Gods nabijheid door de zondeval van de mensen. Maar God is liefde en Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Om die reden kwam Jezus naar de aarde, zodat hij de mensen kon redden.
Jezus is de enige mens geweest welke een leven leidde zonder zonde. Hij leefde volgens de wil van Zijn Vader en deed veel wonderen waardoor de mensen konden zien dat Hij van God kwam. De religieuze leiders van die tijd namen echter aanstoot aan Hem en door Jezus vals te beschuldigen konden ze Hem doden aan het kruis. Dit hoorde echter bij Gods plan om de mensen te verzoenen met Zichzelf. Doordat Jezus onschuldig de straf van de zonde droeg aan het kruis kunnen jij en ik vrede krijgen met God door geloof in Jezus.

Jezus betaalde met Zijn leven voor jou en voor mij. Heb je ooit gehoord van zoveel liefde?
God houdt ontzettend van jou en heeft alles gegeven zodat jij voor altijd bij Hem kunt zijn.

De boodschap van Jezus is: bekeer je en geloof het evangelie.
We kunnen het niet zelf, want anders had Jezus niet zijn leven hoeven geven.
God heeft geopenbaard dat Jezus de enige weg is waardoor wij gered kunnen worden.
Vergeving van zonden kun je daarom niet verdienen maar je kunt het wel aannemen.
Jezus wil Heer zijn over jouw leven. Wie Jezus aanneemt als zijn of haar verlosser wordt, wat de Bijbel noemt, uit God geboren. Dat is een nieuw leven met Jezus waarbij Hij je nieuw maakt van binnen uit. Er is wel een bewuste keuze voor nodig. Een keuze om niet langer bij de wereld te horen maar om bij Jezus te horen.


Het is een keuze van het hart voor iedereen die wil.

Jezus nodigt je uit: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij."

Doe jij open voor Jezus?
Jezus uitnodiging



Reacties [5]  Waardering Waardering: