Geloof en werken

Terug

GELOOF ZONDER WERKEN

Wie tot geloof gekomen is ontvangt de Geest van God welke in hem komt wonen.
Dit is de Heilige Geest die in je begint te werken, zodat je manier van denken en handelen zal veranderen. Zoals eerder beschreven kan niemand de hemel verdienen door goede werken te doen.
Maar in de Jakobus brief staat ook dat een geloof zonder goede werken een dood geloof is.

"Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?" - Jak 2:14

"Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood." - Jak 2:17

"Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood." - Jak 2:26

Hoe zit dat dan? Moet je dan toch nog iets doen om in de hemel te komen?
Nee, maar een geloof zonder goede daden getuigd niet van een ware bekering. Daarom zegt Jakobus: Zou dat geloof hem soms kunnen redden?

Een kind van God laat zich leiden door Zijn Geest.

"Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe." - Rom 8:9

Wie geleid wordt door de Geest zal automatisch goede daden doen want:

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.? - Gal 5:22-23

Wie vol is van de Geest zal bezig zijn met het grote gebod uit de Bijbel:

"Meester, wat is het grootste gebod in de wet?? Hij antwoordde: ?Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat." - Mat 22:36-40

Zie je hoe het allemaal in elkaar past? Een leven zonder goede werken is niet mogelijk.
Laat Gods liefde je hart vervullen en zie om naar je medemens. Aanbid God, gehoorzaam God en hou van Hem.
Gods grote verlangen is dat je Hem liefhebt. Ik ben er ook van overtuigd dat enige goede daden die blijven staan en van waarde blijken, de daden zijn die gedaan zijn uit liefde.

"Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen." - 1 Kor 3:12-15


Reacties [0]  Waardering Waardering: