Levenskunst. Leren omgaan met jezelf, de ander en de wereld. Gees

Foto
Naam:Loek Altewischer
Email:opvragen
Plaats:
Geplaatst op:21-11-2017, 1417 x bekeken, 0 stemmen
Categorie:Bekering
Waardering: 

Levenskunst. Leren omgaan met jezelf, de ander en de wereld. Geestelijke volwassenheid in Christus.
Een nieuw, ander inzicht (echte bekering) heeft mij gemaakt tot een stabiel, overwinnend christen. En dat is de bevestigingsleer van Anna Terruwe, die gaat over wat nu echte liefde (wils- en gevoelsliefde) is. Hier volgt mijn verhaal, geïnspireerd door de boeken van Anna Terruwe. De mens wordt meer en meer mens, naar mate hij in relationeel participerend contact meer en meer verbonden wordt met zijn waardenwereld: in contact met de materie voltrekt zich zijn lichamelijke menswording, in contact met de wereld die de andere mens is, voltrekt zich zijn psychische menswording, in contact met het geestelijke, met God, komt de mens tot geestelijke menswording. De ontwikkeling van de natuurwetenschappen verschafte ons de mogelijkheid de lichamelijke menswording spoediger te voltooien, door de zorgen voor de primaire materiële levensbehoeften grotendeels van ons af te nemen. Wij zouden daardoor meer onze handen vrij hebben moeten krijgen om tot psychische en geestelijke menswording te komen. Helaas worden wij hierbij nu door de consumptiemaatschappij meer en meer belemmerd. Deze legt een te zwaar accent op de materiële behoeften, schept bijvoorbeeld overbodige behoeften door reclame en geeft de mensen het idee dat daarin het geluk en de voldoening van hun leven ligt. Maar door deze valse voorstelling van zaken die de consumptiemaatschappij geeft, wordt het zicht verduisterd op de kans die wij hebben om tot het grote goed van de psychische en geestelijke menswording te geraken, wanneer onze noodzakelijke materiële behoeften gestild zijn. Soberheid is immers de levenskunst waarbij de mens in de omgang met de materie heeft ingebouwd de rijping van het verlangen en de persoonlijke maat. Graag wil ik hierbij nu enige gedachten ter overweging geven. Wat hieronder staat, heeft mij erg aangesproken omdat ik zie dat het in de dagelijkse praktijk waarheid en werkelijkheid voor mij is. God voorziet in alles. De psalmist toont ons dat God voorziet in ál onze behoeften.(Psalm 23:2) God voorziet in de geestelijke behoeften van de mens (Psalm 23:1-3) God voorziet in de behoefte aan leiding en structuur van de mens (Psalm 23:3) God voorziet in de emotionele behoeften van de mens (Psalm 23:4) God voorziet in de fysieke behoeften van de mens (Psalm 23:5) God voorziet in de eeuwige behoeften van de mens (Psalm 23:6) We zien dan ook in verband met het bovenstaande het volgende groeiproces bij mensen ontstaan die hiervoor willen openstaan: Egocentrisme (de gebroken staat van onze natuur) – menswording (geestelijk volwassen worden: de verwerkelijking van de mens als relationeel participerend wezen verbonden met zijn waardenwereld) – verruiming in God (meer groeiruimte bij de mens in Jezus, zijn oergrondwaarde en in God de Vader, zijn einddoel). Het groeiproces bij de mens kan ook met andere woorden worden omschreven: Zelfzuchtig liefhebben (zelfbevredigende liefde) – Onbaatzuchtige liefde tot de naaste en tot God – Vreugde van de liefde (de liefde vindt haar vreugde in de waarheid). Hoe kunnen wij deze kennis nu toepassen in de dagelijkse praktijk? We weten dat de condities van het bestaan zijn: zijn – doen – hebben. Deze condities vormen immers het bestaan. Condities betekent: bestaansvoorwaarden, omstandigheden die noodzakelijk zijn voor het bestaan. Versterving (reiniging, heiliging en onthechting) is voor de christen noodzakelijk wil hij ook echt geestelijk groeien: verdorven gevoelens bij de mens worden dan zuivere gevoelens als wij onze geest voortdurend voeden (activeren en versterken) met goedheid en waarheid. De Heilige Geest krijgt dan genoeg ruimte in onze geest om zich te wortelen en werkzaam te zijn. Dan is er geen fixatie meer op genot ( genotzucht, hebzucht), maar wordt de vreugde van Jezus onze vreugde (zijnskwalificatie: uiting van ons gehele zijn). Geloven (onbevangenheid uitgedrukt in vertrouwen) wordt dan zeker weten door de ontwikkeling van onze fijngevoeligheid. Voortdurende bevestiging (acceptatie en waardering) van onze naaste en God is dus voorwaarde om tot waarheidsbesef en werkelijkheidsbesef te komen. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Om geestelijk volwassen te worden, moet de geest van de mens leiding en controle krijgen over ziel en lichaam. Als de ziel overheerst, dan hebben de primaire en secundaire reacties van onze ziel de overhand (impulsief, geen spontaan gedrag; passiviteit, inertie). Om onze geest te activeren en te versterken, is het nodig dat wij deugdzaam leven (liefde, vreugde,vrede,geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, eenvoud en zelfbeheersing betonen). Geestelijk begrip ontstaat immers pas wanneer wij goed en kwaad, juistheid en verkeerdheid, en waarheid en valsheid onderscheiden. God kun je alleen bereiken door Jezus Christus als je Vriend en als Gods Zoon aan te nemen en te erkennen als je Verlosser in je gebed. We mogen tot Hem komen zoals we zijn. We hoeven ons niet mooier voor te doen dan we zijn. Zijn aanwezigheid kun je voelen, ervaren in je geest door fijngevoeligheid te ontwikkelen d.w.z. door voortdurend sympathiek te zijn tegenover vriend en vijand. Als we mild zijn, dan zijn onze gevoelens zacht en teder. Als wij vergeven, dan tonen wij de beste gevoelens die er zijn. In het geestelijke is een zekere gevoelsliefde voor Christus onontbeerlijk. Het is een diep liggend innerlijk gevoel dat men van God de Vader houdt, en boven alles van Hem houdt, dat men geheel van Hem is. Als men dat niet voelt, en doorgaans voelt, als dat niet de grondtoon van ons zieleleven is, ontbreekt er iets in ons, en missen wij de rust en de vrede en blijmoedigheid, waardoor wij ons aan alles voor Hem geven kunnen.
Reacties [0] Waardering: