Lees deze belangrijke woorden van Jezus

Foto
Naam:Marc van Tilburg
Email:opvragen
Plaats:'s-Hertogenbosch
Geplaatst op:06-06-2008, 10688 x bekeken, 49 stemmen
Categorie:Anders
Waardering:Waardering

Lees deze belangrijke woorden van Jezus
Dit onderstaande gedeelte komt uit het boekje: 'Zij zochten Jezus', welke hier op de site te vinden is.

De jongen van 10 jaar:
'Heer Jezus, Ik ben niet waard dat ik hier ben en ik ben het zeker niet waard om gered te zijn. Ik ben immers maar een arme bedelaar. '

Daarna sprak de Heer met hem. Op dat moment wist de knaap niet, dat de Heer hem als een spreekbuis gebruikte, toen Hij ons en de andere kinderen, die om hem heen op de grond zaten, in de eerste persoon aansprak.

En nu volgt het 'zo spreekt de Heer', en wij bidden God, dat het u zo zal mogen aanspreken als het ons heeft gedaan.

Dit is de boodschap van de Heer:

' Ik ween vanavond.

Ik ben diep bedroefd omdat er maar zo

weinig zijn die in Mij geloven.

Ik heb de hemel gemaakt en deze voor

iedereen toebereid, Ik heb plaats bereid

voor alle mensen van de gehele wereld.

Ik heb het nieuwe Jeruzalem in drie grote

steden gebouwd, de één boven de ander,

met voldoende ruimte voor alle mensen.

Maar de mensen geloven Mij niet. Zij die

geloven zijn zo klein in aantal.

Ik ben bedroefd, heel, heel erg bedroefd.

(de jongen sprak deze woorden uit onder hartverscheurend snikken en een stroom van tranen)

Er komt een tijd, dat de mensen niet in Mij willen geloven, dan moet Ik de boze wereld vernietigen. (Openb. 13: 3-8. vert. )

Ik ben van plan de aarde, met drie grote rampen te bezoeken, maar ze is zo boos, dat Ik er nog een vierde aan toegevoegd heb.

Als u ergens vrienden hebt, zeg hen dan, dat ze zich dadelijk moeten bekeren; probeer alle mensen zo spoedig mogelijk over te halen om het Evangelie te gehoorzamen. Maar wanneer de mensen niet luisteren en uw boodschap niet willen aannemen, dan zal de verantwoordelijkheid niet op u rusten.

Ontvang de doop met de Heilige Geest.

Als u wilt wachten en geloven, dan zal Ik u dopen.

De duivel verleidt u als hij u wil laten geloven, dat u de doop toch niet ontvangt. Maar houd vol en wacht erop, dan zal Ik u dopen en u volmacht geven duivelen uit te drijven en zieken te genezen. Zij, die het zegel van de Heilige Geest ontvangen zullen Prediken en getuigen, en Ik zal met u zijn, u helpen, u ten tijde van het gevaar bewaren.

Als de gedachte tot u komt 'wij zullen misschien toch niet in de hemel komen',
weet dan, dat die gedachte van de duivel is. Ik zal Mijn eigen kinderen niet vernietigen, maar een elk er door helpen en bewaren; geen van Mijn kinderen zal verloren gaan. Ik zal overwinnen.

Bid voor mijnheer en mevrouw Baker, en Ik wil hen macht geven boze geesten uit te drijven en zieken te genezen. De Kinderen in huis moeten gehoorzaam zijn. Maak geen ruzie met elkaar. Lieg niet! Leef in vrede!

Als ge bidt, doe het dan met uw gehele hart Laat de liefde niet verkoelen!
Zeg ook tegen de andere gemeenten, dat ze de Heilige Geest moeten zoeken! Alle gemeenten moeten optrekken! Over enkele jaren komt de duivel naar de aarde en dan zal er grote benauwdheid zijn. Vrees niet, Ik zal u bewaren en voor u zorgen.

Van alle kanten zullen de mensen optrekken en op één plaats oorlog voeren. Daar-na zal Ik komen en de aarde straffen. Maar vrees niet; want zij die in Mij geloven zullen weggenomen worden om op bazuinen en harpen te spelen
Van elke drie mensen zal Ik er twee doden. Als Ik kom moet alles Mijn stem gehoorzamen.

Huizen zullen instorten. Bergen zullen verplaatst worden. Bomen zullen vernield worden. Er zal een buitengewone vernietiging komen, waarbij er niet één grasspriet zal overblijven. Zij die goden vereren zullen verloren gaan, en alle tovenaars en spiritistische media zullen in de hel worden geworpen. Slechts zij, die het Evangelie geloven zullen gered worden.
Reacties [4] Waardering: