God en het lijden

Terug

God en het lijden

In Trouw van zaterdag 20 november 2010 stond een artikel van Arie Kuiper over God en het lijden. In dat artikel stelt hij de vraag of God wel bestaat als je kijkt naar het verschrikkelijke lijden in deze wereld. En geeft hij een vreselijk voorbeeld van lijden. Het gaat over Sonja in de Tweede Wereldoorlog:
Wie is Sonja? Sonja is een Duits meisje van zes of zeven jaar, precies weet ik het niet. In 2004 werd zij, samen met haar broertje, door twee mannen ontvoerd.
Het jongetje werd meteen verkracht en vermoord. Sonja werd langer dan twaalf uur door de twee mannen verkracht en langzaam, heel langzaam doodgemarteld, tot zij bezweek.
Toen zij eindelijk dood was, en haar lijk ergens gedumpt, ging de oudste van de twee mannen achter zijn computer zitten om tot in de kleinste sadistische details op te schrijven wat hij en zijn maat Sonja hadden aangedaan. Zo genoot hij er voor de tweede keer van.
Later werden de twee mannen gearresteerd. Zij kregen levenslang. De politie vond in het huis van de oudste een diskette met daarop de tekst van zijn verhaal. Wat hij had opgeschreven was z? gruwelijk dat de rechter tijdens het proces verbood de uitgeprinte tekst voor te lezen, uit respect voor de gevoelens van de nabestaanden, neem ik aan.
Vaak denk ik 's avonds, voordat ik in slaap val, even aan Sonja. De laatste uren die zij op deze aarde doorbracht, haar angst, haar ondraaglijke pijn. Twee volwassen mannen die haar dit aandeden.
Vaak ook denk ik, voordat ik in slaap val, even aan Sonja's ouders. Waarom gebeurt dit met mensen? Waarom is dit deze mensen overkomen? Niemand die het weet. Het gebeurt gewoon. Het had ook mijn kleindochter kunnen overkomen. Sonja of Sophie of een ander meisje, dat maakt geen verschil.
Arie Kuiper eindigt zijn artikel met de woorden: God bestaat niet en houdt van mij.

En behalve Arie Kuiper zijn er vele anderen die met de volgende vraag geworsteld hebben en nog steeds worstelen:
"Als God liefde is en Hij is de almachtige God hoe kan er dan zoveel leed in deze wereld zijn?"

Die vraag kan ook heel persoonlijk zijn in het leven iemand. Ik denk aan een vader, die wel naar de kerk gaat en gelooft in God:
"Ik was zo boos dat ik niet eens meer helder kon denken. Wat had ik voor verkeerds gedaan, dat mijn dochter zo erg moest lijden? Waarom luisterde God niet naar mijn smeekbeden om haar te genezen?"
Andere ouders klagen als ze weer voor 'taxi' moeten spelen vanwege al de activiteiten waar hun kinderen naar toe gebracht moeten worden. "Ik weet niet eens of Andrea haar volgende astma aanval zal overleven en ik maak me zorgen over dat de stero?den die ze moet gebruiken haar groei zullen belemmeren."
Deze vader worstelt ook met diezelfde vraag en zo kan ik heel veel bladzijden vullen met pijn en moeite en zorgen die mensen meemaken.

En misschien worstel jij ook met dezelfde vragen.

Een heel belangrijke vraag in deze kwestie is: Welk beeld heb jij van God?

Eigenlijk hebben Arie Kuiper en met hem vele anderen hun eigen gemaakte godsbeelden aan stukken geslagen.
En wat houd je dan over: niets.
Je moet ook niet proberen zelf een beeld van God te maken, want dan gaat het al mis. Heel opvallend is het dat de bijbel ook zegt in het tweede gebod van de bekende tien geboden: maak niet zelf een beeld van God.

En heel triest voor Arie Kuiper en alle mensen die op deze manier met de vragen over God en het lijden omgaan. Want als zij straks voor eeuwig hun ogen sluiten, zullen ze God ontmoeten, Die vol van ontferming en genade is, maar niet meer voor mensen die tegen Hem gekozen hebben en het bloed van Zijn Zoon Jezus in hun hoogmoed afgewezen hebben. Een beetje kort door de bocht misschien, maar hun redeneringen komen eigenlijk hier op neer: Ik begrijp er helemaal niets van dus God bestaat niet.

Tegen Arie Kuiper en al die anderen zou ik willen: God bestaat en houdt zelfs van Arie Kuiper.
En God houdt dus ook van jou en van heel de wereld.

Daarmee doe ik niets af van de verschrikkelijk dingen die er gebeurt zijn met Sonja en in de Tweede Wereldoorlog, enz.

In deze vreselijke dingen zie je hoe ver de mens is afgedwaald van zijn oorspronkelijke doel. God had de mens goed en naar Zijn beeld geschapen, maar de mens wilde zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Weliswaar verleid door de satan, maar zelf ten volle verantwoordelijk. En nog steeds zet satan aan tot verschrikkelijk dingen, hij is de verpersoonlijking van het kwaad, maar ieder mens blijft verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt. Jezus zegt in Joh. 8, 44 dat de satan een mensenmoordenaar is vanaf het begin en een vader van alle leugens.

Tegen iedereen die beweert dat God niet bestaat wil ik zeggen: luister niet naar de misleiding van de satan en zijn demonen, maar luister naar het woord van God.
Ligt daar een complete oplossing voor al deze vraagstukken, nee, maar in dat Woord vinden we wel de richting waarin we mogen denken. Waarin we niet alle antwoorden vinden op onze vragen, maar waarin we de verlossing vinden in Jezus Christus met al onze vragen.
E?n ding staat daarbij voorop wat Elihu (Job 36,26) zegt: God is groot en wij begrijpen Hem niet.

Neem nu de vraag naar het kwaad en de oorsprong daarvan. Hoe kan het dat God alles volmaakt geschapen heeft en dat toch het kwaad binnen is gekomen. Is God dan de oorsprong van het kwaad of de bewerker ervan? Nee, absoluut niet!

We moeten bij het begin beginnen. God heeft de hemel (met de engelen) en de aarde geschapen. Alles was zeer goed (Gen. 1, 31).
Maar in de hemel ging het verkeerd toen alle engelen de opdracht kregen om de mens het kroonjuweel van Gods schepping te gaan dienen. Morgenster (Lucifer) weigerde dat te doen en kwam in opstand tegen God, hij wilde zelf als God vereerd worden en 1/3 van de engelen volgden hem in zijn rebellie.
God heeft geen wezens (engelen en mensen) geschapen die niet zelf zouden kunnen kiezen. Daarom werden zij allebei voor de keus gesteld. En ook de mens is zoals wij kunnen lezen in Genesis 3 gevallen. Ongehoorzaam geworden.
Maar God heeft zijn schepping zo lief, dat Hij zijn schepping en schepsel niet aan satan heeft overgelaten, maar Hij heeft ingegrepen. God heeft de mens weer opgezocht en die geweldige belofte gegeven dat Hij zou ingrijpen in deze wereld.
Lees Genesis 3:15: Vijandschap sticht ik tussen jou (satan) en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.
En Joh. 3:16: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Maar dan blijven er wel veel moeilijke vragen. Denk aan de vraag: waarom grijpt God niet in (voorbeeld van Sonja) en vooral waar ligt dan de grens, wanneer moet God dan ingrijpen.
Had God moeten ingrijpen op het moment dat Adolf Hitler besloot alle Joden in zijn rijk uit te roeien? De dood van ??n man had immers de levens van miljoenen slachtoffers gespaard.
Had God moeten ingrijpen toen een vader op het punt stond zijn dochter te verkrachten?
Moet God ingrijpen op het moment dat iemand in gedachten overspel pleegt?
Wie bepaalt waar God de grens moet trekken om in te grijpen?
Misschien is het antwoord te confronterend. Als God volgens Zijn normen en waarden zou ingrijpen in deze wereld, zou niemand van ons in leven blijven.
Het niet ingrijpen van God - zoals wij willen - is een daad van genade en liefde.
In de gelijkenis van de verloren zoon (Luk. 15) wordt duidelijk dat God ons zo intens liefheeft dat Hij ons nooit zal dwingen bij Hem te blijven. God heeft ons uit liefde de vrijheid gegeven ons eigen leven te leiden, ook al voelde Hij de pijn die dat bij onszelf en bij Hem zou veroorzaken. God houdt zoveel van de mens dat Hij hem nooit zijn liefde zal opdringen.
Maar de waarheid is dat God wel heeft ingegrepen. Hoewel Hij dat deed op een heel andere manier dan wij allemaal verwacht hadden.
Het wonder van het kruis is dat God op een bovennatuurlijke manier ingrijpt in ons menselijk bestaan. Wij moeten onze aandacht richten op Jezus!

We leven nu na de komst van Jezus zo'n 2000 jaar geleden in een zogenaamde tussentijd.
Het Koninkrijk van God is gekomen en al de gaven die daarbij horen. Jezus Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. En toch is het nog niet volmaakt. Er is nog steeds onrecht en zonde en de duivel is nog steeds de overste van deze wereld. In deze tussentijd krijgen we niet alle antwoorden op onze vragen, maar wel ontvangen we door het geloof verlossing in Jezus Christus met al onze vragen.
We leven toe naar de volmaaktheid die zal komen als Jezus terugkomt naar deze aarde. We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waarop gerechtigheid zich thuis voelt zou je kunnen zeggen. En in die tussentijd leven we in de verwachting van Zijn grote toekomst.


Reacties [6]  Waardering Waardering: