Het belang van vergeving

In het Onze Vader gebed staat een belangrijke les over vergeving.
"Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was." - Mat 6:12

"Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven." - Mat 6:14-15

Beste lezer ik weet niet of je in je leven erge dingen zijn aangedaan, maar ik bid dat je ervoor kiest om te vergeven.
Met God is het mogelijk om te vergeven en ik geloof dat Hij ook innerlijk geneest.
Het is waar dat het loslaten en vergeven genezing brengt, maar lees dit:

Wie niet vergeeft wordt ook door de Vader niet vergeven staat in Mat 6:15.

Hoe zou iemand zonder vergeving de hemel binnengaan?

Lieve lezer, vergeving is van eeuwig belang.
God heeft je zonden kwijtgescholden, zodat je naar de hemel kunt gaan.
Hij vraagt ons om een ieder te vergeven die ons iets heeft aangedaan.
Die ander verdient jouw vergeving misschien niet en heeft er misschien niet om gevraagd.
Bedenk dan dat God ook jou vrij geschonken heeft van Zijn genade.
Laat het offer van Jezus en de prijs die voor jouw leven is betaald je hart verzachten.
Wie niet vergeeft lijkt op de man in het onderstaande verhaal:

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ?Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?? Jezus antwoordde: ?Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: ?Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.? Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt.

Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: ?Betaal me alles wat je me schuldig bent!? Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: ?Heb geduld met mij, ik zal je betalen.? Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald.

Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: ?Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?? En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.? - Mat 18:21-35

Reacties [2]  Waardering Waardering: