Reacties op: Wie is Jezus?

Reacties op: Wie is Jezus?
Reactie:
Naam:
Email: (Wordt niet op de site geplaatst)
CAPTCHA (neem de code van het plaatje over)
 

Hallo Andre,

Door Jezus te aanbidden wordt de Vader geerd.
Het is zelfs zo dat als je Jezus niet eert, je de Vader ook niet eert:
Joh 5:23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.

Jezus vereren is bijbels zie de onderstaande voorbeelden:

Openbaring 5:13
"Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid."

Kolossenzen 1: 15-20
Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
Hij bestaat vr alles en alles bestaat in hem.
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen
en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Openbaring 5:11-14
En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem:
Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.
Geplaatst op: 04-07-2009Door: Marc

Omdat jullie geloven dat Jezus ook God is, doen jullie de Vader tekort.
Alle eer moet naar de Vader gaan en niet naar Jezus.
Zo wil Jezus dat ook, hij wilde niet aanbeden worden.
Geplaatst op: 30-06-2009Door: Andre

Het is niet te bevatten Wie Hij is,Hij is wel wie Hij zegt dat Hij is!!!want in Hem is geen bedrog/leugen,Hij is ALLES voor mij,de Almachtige,de Waarachtige ik verlang heel erg naar Zijn komst!!!Maranatha
Geplaatst op: 13-03-2009Door: Anneke